Toimintasuunnitelma

 

HoNsU Juniorit ry

                                   

TOIMINTASUUNNITELMA

 

1.7.2019-30.6.2020

 


Toimintasuunnitelma kaudelle 2019 – 2020
 

Toiminnan tavoitteet

HoNsU ry:n toiminta pitää sisällään laajan junioritoiminnan lisäksi aikuisten harrastekoripallotoiminnan.

Syksyllä 2017 alkaneen Lauri Markkasen koriskoulun jatkuminen on tärkeä asia. Kahtena ensimmäisenä toimintavuonna on tavoitettu jo lähes 1000 lasta koripallon pariin. Tätä toimintaa organisoi JBA, mutta HoNsUlla on näissä ryhmissä eniten harrastajia sekä valmentajia.

Koriskoulu on lapsille maksuton. Suuri haaste meille onkin, että pystymme pitämään kynnyksen siirtyä maksulliseen seuratoimintaan mahdollisimman matalana, sekä saamaan koriskoululaisista mahdollisimman monen jatkamaan harrastuksen parissa.

Toimintamme päätavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille laadukasta harrastustoimintaa koripallon parissa. Pelaamisen ohessa tärkeintä seuratyössä on kasvatustyö; kasvatamme pelaajistamme paitsi mahdollisimman hyviä koripalloilijoita ja urheilijoita, myös hyviä, yhteistyökykyisiä kansalaisia. Jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää saada varsinkin nuorempiin ikäluokkiin mahdollisimman paljon pelaajia. Tavoitteena on se, että meillä on runsaasti pelaajia vielä vanhimmissa juniori-ikäluokissa. Haluamme antaa mahdollisuuksia toimia koripallon parissa pelaajauran jälkeenkin. Kaikille riittää tekemistä joko kilpailu- tai harrastesarjoissa pelaajana tai valmentajana sekä toimitsija- ja erotuomaritehtävissä.

Valmennustoiminnassa tehdään yhteistyötä JBA:n kanssa. JBA sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahaa valmennuspäällikön palkkaukseen kahdelle kalenterivuodelle (2018-2019). Hän koordinoi seuramme valmentajien koulutusta tulevalla kaudella. Hänen vastuullaan on valmentajien kouluttaminen ja osaamisen jakamisen mahdollistaminen. Kokonaisuutena hänen tehtäviinsä kuuluu

 • Valmennuksen koordinoiminen
 • valmentajien kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Akatemia-konseptin kehittäminen

 

JBA on saanut Suomen Olympiakomitealta virallisen Akatemia-statuksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteistyö koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa tiivistyy olennaisesti.  U19 ja WU19 (entiset A-pojat ja -tytöt) pelaavat JBA/Gradia nimen alla. Lähes kaikki pelaajat myös opiskelevat Gradian oppilaitoksissa. Näin ollen HoNsUn toiminta jatkossa keskittyy nuorempiin junioreihin, sekä vanhimpien junioreiden ja aikuisten harrastejoukkueisiin.

 

Toiminnan laajuus

HoNsU ry on Suomen Koripalloliiton Keskisen alueen suurin koripalloseura. Pyrimme edelleenkin lisäämään harrastajamääriämme erityisesti nuorimmissa ikäluokissa (mikrot ja minit). Lauri Markkasen koriskoulu tukee tätä tavoitetta. Tavoitteena on saada joukkueet aluesarjaan ja/tai valtakunnallisiin sarjoihin jokaiseen ikäluokkaan mikroista U19-junnuihin (JBA/Gradia). Lisenssipelaajia pyrimme kokoamaan noin 250 ja lisäksi 250 koriskoululisenssillä pelaavaa Lauri Markkasen koriskoululaista.

Meille on jo ollut jonkin verran maahanmuuttajataustaisia harrastajia. Olemme valmiit lisäämään heidän osuuttaan ja olemme näin mukana auttamassa kotouttamisessa.

 

Alueellinen yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä JBA:n, Säynätsalon Riennon, Muuramen Urheilijoiden, Laukaan Urheilijoiden ja Äänekosken Huiman kanssa. Yhteistyössä pyritään siihen, että jokaiselle juniorille löydetään ja tarjotaan sopivin ja kehittävin toimintaympäristö, sekä selkeä urakehitysmahdollisuus juniori-iän jälkeen omassa seurassa tai alueen muissa seuroissa.

 

Kauden 2019 - 2020 tärkeimmät tavoitteet

HoNsU ry:n hallituksen tärkeimmät tavoitteet tulevalle kaudelle:

 • Jokaiseen ikäluokkaan saadaan joukkueet ja heille kaksi koulutettua valmentajaa
 • Lauri Markkasen koriskoulun toiminta vakiintuu ja kehittyy
 • Yhteistyössä JBA:n kanssa akatemiatoiminnan kehittäminen
 • Lauri Markkanen Tournamentin kehittäminen yhdessä JBA:n kanssa
 • Koulujen kerhojen määrän lisääminen
 • Nuorimpien ikäluokkien harrastajamäärän kasvattaminen 20 prosentilla toimintavuoden aikana
 • Harrastajakoriksen pelaajamäärän kasvattaminen
 • Seuratuotteiden päivittäminen ja seurakatalogin tekeminen
 • Salitilanteen parantaminen yhdessä JBA:n ja liikuntapalvelujen kanssa
 • Katukoriskenttä yhdessä kaupungin kanssa
 • Uuden kausimaksusysteemin käyttöönotto ja kehittäminen
 • Toimiston IT-asioiden parannus
 • Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja uusien tekijöiden rekrytointi
 • Talouden seurannan vakiinnuttaminen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia

 

HoNsU Juniorit ry:n hallitus