Rekisteriseloste

HoNsU Juniorit ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Muokkauspäivämäärä 8.4.2020
 

1. Rekisterinpitäjä

HoNsU Juniorit ry, 1607157-5, Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Sami Tolkki, info(at)honsu.fi, +358504678708
 

3. Rekisterin nimi

HoNsU Juniorit ry Jäsenrekisteri
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenten osalta HoNsU Juniorit ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: 

 • ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
 • jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen, kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet 
 • harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen 
 • toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi. 

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueenjohtaja, valmentaja, rahastonhoitaja) osalta HoNsU Juniorit ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun yhteistyöhön.
 

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä: 

 • Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
 • Alaikäisen jäsenen osalta 
  • Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. tietojen ja kuvan julkaisemiseen 
  • Alaikäisen jäsenen huoltajan nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä: 

 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 
   

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden aikana. Tiedot päivitetään uuden kauden aikana pelaajatietolomakkeella. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kauden aikana muuttuneet tietonsa HoNsU Juniorit ry:lle.
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ei käytä mitään ulkoisen palveluntarjoajan sähköistä jäsenpalvelua.
 

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 

Rekisterissä olevia jäsenien ja toimihenkilöiden henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin henkilöt ovat mukana seuran toiminnassa jäseninä ja tiedot ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.