Palautekysely

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Nuoret pelaajat voivat täyttää vanhempiensa kanssa. Jos perheessä on useampi seurassa harrastava pelaaja, niin toivoisimme, että lomake täytetään jokaisen pelaajan kohdalla erikseen.

HoNsU Juniorit ry palautekyselyArvioi alla olevat väittämät. Valitse väittämiä parhaiten kuvaava numero. 

1= ei ollenkaan, 2= huonosti, 3=en osaa sanoa, 4= hyvin, 5=erittäin hyvin

Mikäli koet, että väittämä ei koske sinua, vastaa kolme (3).


VALMENNUS


JOUKKUE/PELAAJA


JOUKKUEENJOHTO


SEURA